Ineo Q – biuro tłumaczeń

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, tłumaczenia specjalistyczne – wszystkie dziedziny! Tryb ekspresowy, transkreacja. Jasne zasady rozliczenia, konkurencyjne ceny i możliwość negocjacji stawek, stale poszerzana oferta językowa.

Ineo Q - szkolenia językowe

Oferta korepetycji oraz kursów indywidualnych, organizacja kursów i szkoleń grupowych – elastyczne godziny spotkań i skuteczne metody nauczania.

Ineo Q - pracownia badań

Badania opinii publicznej, badania rynkowe: sondaże, ewaluacja. Rzetelnie prowadzone procesy pozyskiwania danych, nowatorskie metody klasyfikacji.

Handel i Marketing

Konsulting handlowy dla firm: pełne wsparcie procesu sprzedażowego, wywiad rynkowy, bezpośredni udział w pozyskiwaniu odbiorców.

Ineo Q - kancelaria

Redagowanie dokumentów: korespondencja oficjalna, pisma urzędowe, podania, wnioski, raporty, ekspertyzy. Przekazywanie korespondencji między stronami. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków UE!